MILASOO

Sztuka współczesna, obrazy z żywicy, luksusowe patery drewniane

Fiodor Dostojewski oraz Lew Tołstoj uważali, że sztuka ma wielką moc oddziaływania na człowieka i że to właśnie ona uratuje świat. Dostojewski śmiało twierdził, że sztuka jest dla człowieka taką samą potrzebą jak jedzenie i picie. W pierwszej chwili czytając te słowa zatrzymałam się, wchodząc w to głębiej. Zadałam sobie pytanie, jak wyglądałoby nasze życie bez jedzenia i picia…byłoby szare, pozbawione smaku i doznań, być może moglibyśmy zastąpić je innymi doznaniami, ale pięknie przygotowane zdrowe posiłki dostarczają nam przyjemności i zapewniają życie naszej fizyczności. Przenosząc to na sztukę, oddziałuje ona na nasze zmysły, odczucia, uczucia które bardziej skierowane są na wnętrze. Pragniemy piękna, które znajdujemy i przyjmujemy z radością pod różną postacią. Szukamy go by się uleczyć nasze wnętrze, gdy jesteśmy w dysharmonii. Piękno to zdrowie i harmonia, można przyjąć więc że jest pożyteczne bo jest piękne samo w sobie po prostu. Zaledwie kilka dni temu, wsłuchując się w Ptasią Melodię za oknem , doznałam olśnienia, zdałam sobie sprawę, że ptaki niczego nie wymuszają, są sobą i za to je kochamy i podziwiamy. Ich śpiew jest cudem i sztuką malowaną pędzlami natury. Niektórzy zadają sobie pytanie o użyteczność sztuki, to tak jakby podważyć użyteczność śpiewu ptaków, lub użyteczność istnienia ludzkiej duszy. Sam Dostojewski zastanawiał się jak zmierzyć pożytek który ludzkości przyniosła “Iliada”. Nie dysponujemy żadną miarą by to ocenić. Sztuka wpływa na życie ludzkie w sposób bardzo złożony i niewymierny. Nieprawdaż, że ma to w sobie jakiś mistyczny urok, boską cząstkę, którą zostaliśmy obdarowani tutaj na Ziemi ? Wszelka sztuka to przejawy naszego życia wewnętrznego, doznane uczucia oddawane za pomocą ruchów, farb, papieru, dźwięku, obrazów, słów w taki sposób, by inni mogli doświadczyć podobnej palety emocjonalnej. To piękny język komunikacji, nie zawsze jednak będzie odebrany w ten sam sposób, nie zawsze poczujemy to co twórca, ponieważ nosimy w sobie inne doświadczenia, poglądy i nasz interpretacja może być zupełnie inna, nikt nam tego nie zabroni. Życie jest darem i wolnością z natury nosi się jedynie prawami dobra i piękna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top